Koordinátor

Folyamatirányító rendszer

A Koordinátor rendszer

Mi a Koordinátor?

A Koordinátor egy dinamikusan konfigurálható, testre szabható folyamatvezérlő és naplózó rendszer. Kiemelt funkciója, hogy irányítsa és összehangolja a vállalat különböző munkaköreiben lévő feladatokat.
A Koordinátorban könnyen definiálhatók a felhasználók számára elvégzendő feladatok. Ezek a feladatok a rendszerben ütemezhetők és végrehajtásuk logikai feltételekkel szabályozható.
A Koordinátor hatékony eszközökkel biztosítja, hogy a feladatot az érte felelős munkatárs elvégezze vagy éppen maga a Koordinátor automatikusan végrehajtsa. Így, az ‘elfelejtett’ és az ‘elmaradt’ ismeretlen kifejezésekké válnak a vállalatnál.

Mi a Koordinátor célja?

A Koordinátor elsődleges célja, hogy javítsa a vállalati folyamatok hatékonyságát, rendezettségét, követhetőségét, valamint ellenőrzöttségét.
Ezt a célt egy rugalmasan konfigurálható feladat tervező és ütemező modullal valósítja meg. A Koordinátor üzleti logikája felelős azért, hogy a feladatok pontosan a kellő időben és éppen a megfelelő munkakörben jelenjenek meg a felhasználók számára.

Hogyan működik a Koordinátor?

A Koordinátor működésének motorja a rendszer Tervező moduljában rögzített és paraméterezett terv, amely alapján a Koordinátor megjeleníti az elvégzendő feladatokat az érintett felhasználók számára. A tervben rögzíthetők olyan feladatok is, amelyek kapcsán nem a felhasználók hajtanak végre valamit, hanem a maguk a Koordinátor-feladatok végeznek el bizonyos műveleteket (például: batch futtatás, állományfeldolgozás, adatmódosítás stb.)

A Koordinátor terv könnyű elkészítését a valósághoz jól illeszkedő modell támogatja

A terv három legfontosabb objektuma a következő: munkakör, feladat és naptár. A kezdeti draft terv megrajzolásakor első lépésben a feladatok munkaköreit, feltételeit és ütemezését ábrázoljuk.

1. ábra: Koordinátor draft terv minta

A feladatok feltételeinek komplexitása hatékonyan támogatja a terv finomítását

A Koordinátor feladatokhoz rendkívül komplex feltételrendszer állítható össze, ily módon a valóságos folyamatok összetettsége jól leképezhető a Koordinátoron belül.
A draft terv után elkészült finomított terv már tartalmaz minden olyan információt, amely alapján a Koordinátor végig tudja futtatni a valósághoz illeszkedő folyamatot – ezzel egyben tesztelhető is a leképzett folyamat.

A feladatokhoz rendelt műveletek növelik az automatizáltságot

Mint azt korábban láttuk, a Koordinátor-feladatok – a rendszer műveleti motorjának használatával – képesek műveleteket végezni, ily módon a Koordinátor aktívan részt vesz a folyamat során elvégzendő különböző műveletek végrehajtásában (batch futtatás, állományfeldolgozás, adatmódosítás, e-mail küldés stb.), ezzel növeli az automatizáltságot.

A Koordinátor javítja a vállalat digitalizáltságát

A rendszer miden benne elvégzett feladatot időbélyeggel, státusszal és a hozzárendelt felhasználóval együtt logol. Ezzel egyben riportolható digitális naplót készít az általa vezérelt folyamatokról. Ezek a riportok Excel formátumban is lekérdezhetők.

A Koordinátor erősíti a különböző platformok összehangoltságát

A Koordinátor képes információkat fogadni más rendszerektől, továbbá információkat küldeni más rendszerek felé. Többek között képes automatizált e-mail fogadásra, web service hívásra vagy éppen Oracle script futtatásra. Ez a képessége rugalmasan bővíthető (pl. Jira kapcsolat).
A más rendszerekkel való kapcsolatok révén a Koordinátor képes a különböző platformok működését összehangolni.

2. ábra: Feladat alapadatai

Milyen további lehetőségeket biztosít a Koordinátor?
A Feladatfolyam modul segítségével üzleti folyamatok is támogathatók

A Koordinátor Feladatfolyam modulja lehetővé teszi Űrlapok összeállítását tetszőleges adattartalommal. Az adatokhoz való hozzáférés a munkakörökön keresztül szabályozható, ily módon egyszerűbb üzleti folyamatok vezérlésére is alkalmas a Koordinátor.
Például ajánlatkérési folyamat támogatása.

A Teszt modul – az időszimuláció révén – biztonságossá teszi újabb feladatok hozzáadását

A Koordinátor Teszt modulja képes arra, hogy a már meglévő feladatrendszer viselkedését szimulálja az idő múlásával.
A tervező szerepkörű felhasználó a Teszt modulban dátumra, órára, perce beállíthatja az időpontot, amikor vizsgálni akarja a jövőbeli viselkedést, ily módon biztonságosan kipróbálható az újonnan hozzá adott feladatok hatása a folyamatra.

Az Export-import modul meggyorsítja a feladatok élesítését

Abban az esetben, amikor a Koordinátor külön teszt és külön éles környezetben van telepítve, akkor a teszt környezetben elvégzett és kitesztelt feladatrendszert az Export-import modul segítségével lehet zökkenőmentesen átvinni az éles környezetbe.
Ilyenkor a teszt környezetben kiválasztott feladatokat – az összes paraméterükkel együtt – a Koordinátor egy export XML állományba menti. Az éles környezetben lévő Koordinátorban egyszerű tallózással és az importálás művelettel az XML állományban lévő feladatok egyszerűen beimportálhatók és használatba vehetők.

A Mobil kliens a LAN hálózaton túlra is kiterjeszti az alkalmazási lehetőségeket

A Koordinátor rendelkezik Mobil klienssel is (iOS, Android), amelynek letöltésével a felhasználók a rendszert az okos eszközökön keresztül is használhatják.

Milyen támogatást biztosítunk a Koordinátor használatához?

A terméktámogatás keretében nyílik lehetőség az írásos és szóbeli szaktanácsadás (e-mail, telefon) igénybevételére munkanapokon 8 és 17 óra között, ezen belül lehetőség szerint azonnali problémamegoldásra.
A szoftverkövetés a rendszer moduljaiban történt fejlesztések eredményeinek folyamatos átadását és használatát biztosítja. A szoftvert folyamatos tovább fejlesztés jellemzi, melynek alapját a saját fejlesztési tervünk és a felhasználói igények szerint végzett fejlesztések jelentik.

További kérdése van?

Írjon nekünk!

Informa Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.

Telefon

+36 74 565 669

+36 30 277 36 85

Cím

Székhely:
1092 Budapest, Kinizsi u. 21-25. IV. em.

Telephely:
7200 Dombóvár, Árnyas u. 28.